Nowa kolekcja kurtek!

Polityka prywatności

Ochrona dana osobowych

Spółka V a E, s.r.o., z siedzibą Karpatská 2260/21, 089 01 Svidník, ID: 47 174 757, NIP: 2023782112, NIP SK2023782112, prowadzący sklep internetowy www.lhdstore.pl, oświadcza, że wszelkie dane osobowe (dalej również „dane”) są traktowane jako ściśle poufne i są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

I. Dane, które zbieramy

1. imię, nazwisko, adres, numer telefonu - w celu skompletowania i dostarczenia zamówienia

2. nazwa firmy, siedziba firmy, numer NIP - jeśli zakup jest na dane firmowe

3. adres e-mail – dane do wzajemnej komunikacji, w przypadku Twojej zgody adres e-mail jest również przeznaczony do celów marketingowych

4. dane bankowe - dane niezbędne do przetworzenia zwrotu Twojej płatności. Należy pamiętać, że dane bankowe nie są danymi, które pozwalają nam w jakikolwiek sposób dysponować pieniędzmi na Twoim koncie. Wszystkie transakcje przechodzą przez Twój bank. Płacąc kartą nie przechowujemy żadnych informacji na naszym serwerze, cała transakcja odbywa się wyłącznie przez bramkę płatniczą usługi Paypal.

II. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Realizacja zamówień i dostawa towarów zamówionych za pośrednictwem naszej strony internetowej www.lhdstore.pl - Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji i dostarczenia zamówienia oraz w celu wzajemnej realizacji naszych praw i obowiązków umownych. Twoje dane osobowe są niezbędne dla naszego systemu księgowego i fakturowego.

2. Powiadomienie o dostępności produktu - jeśli zażądałeś powiadomienia o dostępności produktu, Twoje dane osobowe (e-mail) będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody.

3. Komunikacja - zbierane dane wykorzystujemy w celu komunikacji z Tobą i jej indywidualnej adaptacji. Na przykład możemy kontaktować się z Tobą telefonicznie lub e-mailem, aby poinformować Cię o statusie Twojego zamówienia, reklamacji lub prośby.

4. Ochrona, bezpieczeństwo i rozwiązywanie sporów – możemy przetwarzać dane również w prawnie uzasadnionym interesie, który polega na zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa naszych systemów oraz naszych klientów, wykrywaniu i zapobieganiu oszustwom, rozwiązywaniu sporów i egzekwowaniu naszych umów w oparciu o uzasadniony interes .

5. Cele marketingowe - na Twoją prośbę informujemy Cię o nowościach i naszych produktach za pośrednictwem newslettera. Twoja zgoda jest ważna do odwołania lub maksymalnie przez 4 lata. Zawsze możesz zrezygnować z biuletynu za pomocą linku rezygnacji z subskrypcji w każdym e-mailu. Możesz również skontaktować się bezpośrednio z naszym działem obsługi klienta, aby zrezygnować z subskrypcji. Po anulowaniu subskrypcji nie będziemy nadal korzystać z Twojego kontaktu elektronicznego, dopóki nie poprosisz o to ponownie.

III. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność realizacji umowy, prawnie uzasadnione interesy firmy (wynikający z interesu ochrony naszych praw, przetwarzania w celach statystycznych, mierzenia ruchu na naszych stronach, analizowania Twoich preferencji oraz wyświetlania treści, które odpowiadają Twoim indywidualnym preferencjom, ulepszania zawartości naszych stron i ich rozwoju, zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów i sieci oraz marketingu bezpośredniego) oraz stronom trzecim, w szczególności naszym partnerom umownym oraz spełnieniu wymogów prawnych. Chronimy bazę danych osobowych przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą oraz niewłaściwym wykorzystaniem.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przyjmuje się zgodnie z ust. § 15 ust. 1 l e) pkt 3 i pkt 4 ZnOOÚ, że dane będą przekazywane i udostępniane odpowiednio następującym podmiotom trzecim.

1. Firmy kurierskie i transportowe

2. Agencje marketingowe

3. Dostawcy usług IT i operatorzy telekomunikacyjni

4. Adwokaci i kancelarie prawne

5. Biura rachunkowe, audytorzy i doradcy podatkowi

IV. Cookies

1. Nasze strony wykorzystują tzw pliki cookies, aby nasza oferta była dla Ciebie trafna, interesująca i przyjazna dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze, smartfonie lub innym urządzeniu i są używane w Twojej przeglądarce. Używamy plików cookies m.in. za poprawną funkcjonalność koszyka, abyś mógł jak najłatwiej zrealizować zamówienie, za jak najlepsze dostosowanie naszych stron do Twoich wymagań dzięki monitorowaniu ruchu, poruszaniu się po stronach i używanych funkcjach oraz dowiedzieć się informacji o oglądaniu reklam, abyśmy nie wyświetlali Ci reklam towarów, którymi nie jesteś zainteresowany.

2. Niektóre pliki cookie mogą gromadzić informacje, które są następnie wykorzystywane przez osoby trzecie i które m.in. bezpośrednio wspierają nasze działania reklamowe (tzw. „cookies stron trzecich”). Na przykład informacje o zakupionych produktach w naszej witrynie mogą być wyświetlane przez agencję reklamową w ramach wyświetlania i dostosowywania internetowych banerów reklamowych na przeglądanych przez Ciebie stronach internetowych. Jednak na podstawie tych danych nie można Cię zidentyfikować.

3. Pliki cookie używane na naszych stronach można podzielić na dwa podstawowe typy. Krótkoterminowe, tzw. „sesyjne pliki cookie” są usuwane natychmiast po zakończeniu wizyty na naszej stronie. Długoterminowe, tzw. „persistent cookies”, pozostają one przechowywane na Twoim urządzeniu znacznie dłużej lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie (czas pozostawania plików cookies na Twoim urządzeniu zależy od ustawień samego pliku cookies oraz ustawień Twojej przeglądarki).

4. Ustawienie korzystania z plików cookie jest częścią Twojej przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie. Pliki cookie mogą zostać odrzucone lub ograniczone do wybranych przez Ciebie typów za pomocą przeglądarki internetowej.

V. Bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych

1. Twoje dane osobowe są nam przekazywane w postaci zaszyfrowanej. Używamy systemu kodowania SSL (secure socket layer). Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą i zniszczeniem Twoich danych, przed dostępem osób nieuprawnionych do Twoich danych, ich zmianą lub rozszerzeniem.

2. Od naszych przetwarzających wymagamy wykazania zgodności ich systemów z rozporządzeniem RODO.

3. Dane osobowe przetwarzamy i przechowujemy przez czas niezbędny do realizacji wszystkich praw i obowiązków wynikających z umowy kupna tj. j. w okresie realizacji zamówienia i gwarancji, a następnie 1 rok od zakończenia okresu gwarancyjnego ze względu na rozstrzygnięcie ewentualnych sporów. Na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa nasza firma jest zobowiązana do archiwizacji Państwa danych osobowych dla celów fakturowania i prowadzenia księgowości zgodnie z przepisami prawa przez okres 10 lat od ich wydania. W pozostałych przypadkach okres przetwarzania wynika z celu przetwarzania lub określonych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

VI. Prawa podmiotów

1. Dopóki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz w każdej chwili zażądać bezpłatnych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

2. Masz prawo, na podstawie pisemnego wniosku, sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, co do których zakładasz, że są lub będą wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego bez Twojej zgody, oraz możesz zażądać ich usunięcia. Masz również prawo sprzeciwić się wykorzystywaniu i udostępnianiu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (również w komunikacji pocztowej). Masz prawo do sprostowania, jeśli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub uległy zmianie, skontaktuj się z nami, a my je poprawimy. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych, jeśli chcesz przenieść je do innego operatora, dostarczymy Ci je w odpowiednim formacie, o ile nie będą temu przeszkodzić inne przeszkody techniczne lub prawne.

3. Możesz również odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, wysyłając pisemną prośbę na nasz adres e-mail info@lhdstore.pl lub do siedziby firmy. Niezwłocznie po otrzymaniu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych zapewnimy zablokowanie i likwidację Twoich danych osobowych, które były przedmiotem przetwarzania w celach marketingowych. Jeżeli zdecydowałeś się udzielić nam zgody na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, potwierdzasz, że wyraziłeś tę zgodę dobrowolnie i masz świadomość, że zgoda ta obowiązuje do czasu jej odwołania lub do końca okresu przetwarzania. dane.

4. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych nawet po zakończeniu pierwotnego celu przetwarzania tylko w zakresie niezbędnym do celów statystycznych, księgowych i badawczych oraz do dostarczania osobom trzecim lub opinii publicznej zbiorczych informacji statystycznych o klientach, ruchu, obroty i inne dane, ale w formie zanonimizowanej, tak aby na ich podstawie nie była możliwa jakakolwiek identyfikacja naszych klientów.

5. W celu fakturowania płatności, ewidencji oraz windykacji i obsługi należności za świadczoną usługę, w celu obsługi zgłoszeń uczestnika, realizacji praw lub wypełnienia innych obowiązków nałożonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, V a E s.r.o. prawo do prowadzenia ewidencji danych osobowych nawet po rozwiązaniu umowy o świadczenie usług, której byłeś stroną.

6. Jako osoba, której dane dotyczą, możesz skorzystać u nas ze wszystkich swoich praw na piśmie zgodnie z postanowieniami § 28 i § 29 ZnOOÚ. Jeśli podejrzewasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, masz prawo złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza polityka danych osobowych obowiązuje od 17.5.2018.

Opracowane przez V a E, s.r.o.